Akıl Oyunları Atölyesi

AKIL OYUNLARI atölyesinin temel amacı çocukların zekalarına spor yaptıracak yaşantılar geçirmelerini sağlamaktır. Bir taraftan yurtdışından gelmiş materyaller kullanılırken diğer taraftan zeka gelişimini sağlayacak yeni oyunlar üretmek amaçlanır.

Akıl Oyunları atölyesinde anasınıfından yetişkin düzeyine kadar 35’in üzerinde akıl oyunu kullanılarak eğitim etkinlikleri yürütülür.

Akol Oyunları atölyesinde 4 temel etkinlik yapılır.

 1. Zeka geliştirici akıl oyunları (dünyada ve Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır) etkinlikleridir.
 2. Sözel akıl yürütme becerilerinin eğitimi zeka testleri ile yoklanan önemli bir beceridir. bu eğitim için kelimeler ve görsellerle sözel durumlar için akıl yürütme etkinlikleri yapılır.
 3. Görsel yeteneklerin geliştirici etkinliklerdir. Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme, eksik olan detayları ayırt etme, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, figür-zemin algısı becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.
 4. Dikkat gelişimi için tasarlanmış özel etkinlikler ile bütüncül bir dikkat gelişimi sağlanır. bu atölyede öğrencinin dikkat becerileri de ölçülür.

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİNDE

 •   Kelimeler arasında ilişkiler kurma
 •   Kelimelerle akıl yürütme
 •   Sözcükleri gruplama, karşılaştırma ve ifade becerisi
 •   İki nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve ustaca genelleme yapma
 •   Bir durumu algılama ve uygun tepki verme
 •   Üç boyutlu zihinsel düşünme ve işlem yapma
 •   Bir varlığın parçaları ve bütünü arasında ilişkiler kurma
 •   Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme, figür-zemin algısı
 •   Eksik olan detayları ayırt etme
 •   Neden- sonuç ilişkisi kurabilme

BECERİLERİ KAZANILIR.

En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.