ZEGA YAZ Programı

ZEGA YAZ PROGRAMI öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemeyi, bilim, kültür ve değerler açısından gelişimlerini sağlamayı amaçlar. Bunun için 15 Haziran – 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında haftalık 30 saat olmak üzere 10 haftada toplam 300 saatlik bir program düzenlenmiştir. Programda her Çarşamba 10 saatlik alan gezisi yer almaktadır. Hafta içi Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri ZEGA’da 20 saatlik eğitim programının 12 saatinde zihinsel gelişimi destekleyici ZEGA ETKİNLİKLERİ, 8 saatinde seçmeli olarak temel dini bilgiler ve Kur’an eğitimini içeren DEĞERLER EĞİTİMİ programı ya da bunun yerine satranç, origami ve akıl oyunları yer almaktadır. Etkinlikler günlük 5 ders saati olmak üzere 09:00-13:00 ve 13:30-17:30 arasında yapılacak olup içerik aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DOĞA/BİLİM/KÜLTÜR GEZİLERİ: Öğrencilerin bilimsel, tarihi ve kültürel olarak bir bütünlük içerisinde gelişimlerini sağlamak ve temel bilimsel beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. Her gezide farklı istasyonlar yer alacak olup bu istasyonlarda bilimsel faaliyetler, tarihi ve kültürel incelemeler, fotoğrafçılık, izcilik, fiziksel aktiviteler, oyunlar ve spor etkinlikleri yer alacaktır. Doğa/Bilim/Kültür gezilerinde 7 hafta boyunca her Çarşamba aşağıdaki etkinlikler yapılacaktır;

Çatalhöyük Gezisi; Çatalhöyük’ün tarihi ve kültürel yönü öne çıkarılmak üzere yaratıcı tasarım etkinlikleri ve doğa-yaşam-kültür ilişkisine dayalı yaratıcı tasarım atölye çalışmalarının yer alacağı faaliyetleri içerir.

Tuzgölü Gezisi; Tuz gölünün bilimsel yapısı ve özelliklerine dayalı öğrencilerin gözlem, deney, araştırma ve inceleme becerilerini geliştirici bilimsel süreç becerilerinin öne çıkarıldığı bir gezidir.

Çumra Apa Doğa Gezisi: Doğanın yapısı, su-toprak-canlı ilişkilerinin incelendiği öğrencilerin gözlem, deney, araştırma ve inceleme becerilerini geliştirici bilimsel süreç becerilerinin öne çıkarıldığı bir gezidir.

Bilim Merkezi Gezisi: Konya Bilim Merkezindeki sergi alanlarının uzmanların düzeneklere ilişkin özel tanıtım ve açıklamaları ile gezilmesini ve düzeneklerin mantığının kavranmasını amaçlayan bir gezidir.

80 Binde Devr-i Alem Parkı: Masal kahramanlarının, atalarımızın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 120 adet minyatürden oluşan Cihan-ı Türk Parkının ve 50 adet dinozor maketinin yer aldığı T-Reks Parkının incelenerek gezileceği bir etkinliktir.

Hayvanat Bahçesi; Hayvanların biyolojik özelliklerinin öğrenileceği, hayvanların ekolojik zincir üzerindeki yerlerinin inceleneceği bir biyoloji etkinliğidir.

At Binme: Meram Atlıhan tesislerinde bulunan hayvanların incelendiği ve her öğrencinin refakatçi eşliğinde ata bineceği bir etkinliktir.

Çarşamba günü etkinliklerindeki ulaşım ve beslenme hizmetleri ZEGA tarafından karşılanacaktır.

SPEAKING CLUB (İngilizce): Öğrencilerin dili doğal ortamında kullanarak öğrenmelerini amaçlayan küçük gruplarla konuşarak İngilizce öğrenmeyi amaçlayan etkinlikler yapılacaktır.

DEĞERLER EĞİTİMİ: Temel Dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretiminin doğru yöntemlerle küçük gruplarla etkin şekilde yapılacağı etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerin temel amacı öğrencilerin dini bilgileri küçük gruplarda etkin ve hızlı şekilde severek öğrenmelerini ve temel değerleri kazanmalarını sağlamaktır.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI: Öğrencilerin günlük hareket ihtiyaçlarını karşılamak, bilgisayar oyunları dışında oyunların da olduğunu hissettirmek ve sevdirmek, geleneksel oyunlarımızı öğrenerek kültürel gelişimlerini desteklemek amacı ile çocuk oyunları oynanacaktır.

ZEGA ZİHİNSEL GELİŞİM ETKİNLİKLERİ:

ZEGA ZİHİNSEL GELİŞİM ETKİNLİKLERİ etkinlik tablosunda belirtilmiş olup etkinliklerin içeriği www.zegazeka.com sayfamızda belirtilmiştir.

1. , 2. ve 3. Sınıflar Yaz Etkinlik ProgramıScreenshot_1

4. , 5. , 6. ve 7. Sınıflar Yaz Etkinlik Programı

Screenshot_2


En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.