Zekâ Gelişimi Etkinlikleri – 1

Zekâ Gelişim Atölyesi (ZEGA)  bireyin zihinsel, kişisel ve akademik gelişimini bir bütün içinde değerlendirip şimdi ve gelecekte kullanacağı becerileri harmanlayarak geleceğin aydınlarının gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. ZEGA bireylere hayat boyu kullanacakları beceriler kazandırır.

ZEGA bireyin gelişiminde en önemli dönem olan 5-12 yaş grubu bireyler için beş temel alanda gelişim sağlamayı amaçlar. Bunlar;

  • Zekâ Gelişimi
  • Bilime ve araştırmaya karşı merak uyandırma
  • Öğrenmeyi Öğretme
  • Düşünmeyi Öğretme
  • Nitelikli Kişisel Gelişim

ZEGA’nın tüm bu faaliyetler için temel ilkesi EĞLENEREK ÖĞRENMEDİR.

ZEKÂ GELİŞİMİ

ZEGA öncelikle, zekânın okul çağında en çok geliştiği dönem olan 5-12 yaş grubu bireylerin zihinsel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar.

ZEGA Zekâ  gelişim faaliyetlerini aşağıdaki mantık çerçevesinde yürütmektedir.

Thorndike’ın Çoklu Etmen Kuramı, Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı, Goleman’ın Duygusal Zekâ Kuramı, Guilford  ve Piaget’nin Zekâ  kuramlarına göre Zekâ nın geliştirilebilir olduğu bilinmektedir.

Zekâ kuramlarına göre Zekâ kendi başına tek bir parça değildir. Zekâ kuramları ve uluslararası Zekâ testleri zekâyı sözel yetenekler ve performans olarak iki ana bölümde ele almaktadır. Bu iki ana bölümün de kendi içinde alt boyutları mevcuttur.

SÖZEL bölümde aşağıdaki alt boyutlar vardır:

1. Benzerlik ve farklılıkları bulma; İki nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapma ve bunu doğru ifade etme becerisidir.

  • ZEGA’da bu beceri kelimeler ve görsellerden yararlanılarak anasınıfı-dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere kazandırılmaktadır.

2. Sözcüklerle akıl yürütme; Bilinen sözcük sayısını,  işitsel uyaranları anımsama, sözcükleri gruplama, karşılaştırma ve ifade becerisidir.

  • ZEGA’da bu beceri kelimeler ve görsellerden yararlanılarak anasınıfı-dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere kazandırılmaktadır.

3. Muhakeme: Yargılama, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk içerisinde olayları değerlendirme becerisidir.

  • ZEGA’da bu beceri tüm beceriler ile entegre edilerek kazandırılmaktadır.

4. Dikkat; Bir problem, kavram, durum, uyaran ve tepkilere yoğunlaşma, alıcı ve ifade edici davranışlarını hızlı ve nitelikli şekilde yönetme ve öğrenme yeteneğini ifade eder.

  • ZEGA’da bu beceri gerçek varlıklar ve uzmanlarca hazırlanmış etkinlikler yolu ile ikinci-onuncu sınıf öğrencileri için tüm etkinliklerin bir parçası olarak ya da 30-35 saatlik (280-400) paket programlarla kazandırılmaktadır.

Bu yapı dikkate alınarak ZEGA’da anasınıfından dördüncü sınıfa kadar olan öğrenciler için Muhakeme tüm alanlara yayılarak diğer üç beceriyi geliştirici etkinlikler düzenlenir.

Sonraki  sayfa için tıklayın>> 

En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.